Spoločnosť  FSTT s.r.o. je obchodná spoločnosť zaoberajúca sa prvotnou dodávkou kameniva, štrkopieskov a pieskov na celom území Slovenska. Našou prioritou je uspokojiť zákazníkov kvalitnými dodávkami certifikovaného kameniva  spolu s dopravou, rýchlo a spoľahlivo.

Viac informácii

FSTT s.r.o., Podzáhradná 98, 821 06 Bratislava , tel.: +421 2 45 6447 85, e-mail: fstt@fstt.sk