Spájame vaše cesty

Spoločnosť FSTT s.r.o. je obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa prvotnou dodávkou drveného lomového kameniva, štrkopieskov a pieskov. Prioritou spoločnosti je uspokojiť zákazníkov kvalitnými dodávkami certifikovaného kameniva spolu s dopravou, rýchlo a spoľahlivo.

O nás