Hľadáme tých najlepších

Pracujte pre nás

Aktuálne spoločnosť FSTT neponúka voľnú pracovnú pozíciu 

 

Žijeme s Vami už viac ako 18 rokov

Spoločnosť postupne rozširuje aj personálne zdroje, aby bola schopná zaisťovať narastajúce požiadavky zákazníkov v požadovanej kvalite a množstve.