Komplexný servis na jednej adrese

Ponuka

Kamenivo

Frakcia Použitie
0 - 2
2 - 4
Kamenivo vhodné na obsypy, na murovanie, do poterov a vonkajších i vnútorných omietok
0 - 16 Používa sa pre povrchové úpravy cestnej siete, vhodné na murovanie, do poterov a vonkajších i vnútorných násypov
0 - 22 Používa sa pre povrchové úpravy cestnej siete, vhodné na murovanie, do poterov a vonkajších i vnútorných omietok
0 - 32
0 - 63
0 - 125
Podsypový kameň na spevnenie stavebných plôch, pozemných komunikácií, vhodný do násypov
0 - 4
4 - 8
8 - 16
Používa sa ako alternatíva namiesto štrkopiesku do betónov, prípadne materiál na spevnenie stavebných plôch, ako aj podsypový materiál pod zámkové dlažby
16 - 22
16 - 32
16 - 63
Kamenivo vhodné do násypov a podsypov, na spevnenie stavebných plôch a pozemných komunikácií
22 - 63
32 - 63
Kamenivo vhodné do násypov a podsypov, na spevnenie stavebných plôch a pozemných komunikácií
63 - 125
MACADAM
Kamenivo vhodné do násypov, na spevnenie stavebných plôch a pozemných komunikácií
Lomový kameň Používa sa ako základový a murovací materiál, dodáva sa triedený alebo netriedený

Štrkopiesok

Frakcia Použitie
0 - 4
0 - 8
Jemný štrkopiesok, vhodný na potery, tenkostenné betóny a obsypy potrubí
0 - 16
0 - 22
Používa sa na výrobu betónov, vhodný na betónovanie základov, na všeobecnú betonáž podláh
0 - 32
0 - 63
Vhodné do podsypov a na spevnenie stavebných plôch
4 - 8
8 - 16
Vhodné do betónov / na betonáž
16 - 22
16 - 32
Vhodné na zásypy základov, podklad pod cesty, na okrasné a záhradkárske násypy, chodníky
22 - 63
32 - 63
Vhodné do podsypov a na spevnenie stavebných plôch
Netriedený štrkopiesok Vhodný do násypov i zásypov

Piesok

Frakcia Použitie
0 - 1 Vhodný ako prísada do poterov a omietok.
0 - 2 Vhodný na zásypy a obsypy inžinierskych sietí, výrobu betónu a obalových zmesí, a na spevnenie trávnatých plôch.
Zásypový piesok Vhodný na zásypy a obsypy inžinierskych sietí
Cenová ponuka
Bez kompromisov

U žiadneho zákazníka sa nezmierujeme s nižšími nárokmi. Či už sa jedná o kamenivo, štrkopiesok alebo piesok, vždy sa našim zákazníkom snažíme zabezpečiť servis, aký si zaslúžia. 

Dodávka a dovoz materiálu

Materiál dodávame prostredníctvom cestnej dopravy, kde minimálny odber je v závislosti od zvoleného typu vozidla:

  • Veľkokapacitný náves: 26 ton, 
  • Štvornápravové sólo vozidlo: 16 ton, 
  • Viacnápravová jazdná súprava s možnosťou trojstranného vyklápania: 24 ton.      

V prípade požiadavky o iný typ materiálu a dopravy nás kontaktujte