Komplexné služby rýchlo a spoľahlivo

Profil spoločnosti

Spoločnosť FSTT s.r.o. je obchodná spoločnosť, zaoberajúca sa prvotnou dodávkou drveného lomového kameniva a štrkopieskov. Prioritou spoločnosti je uspokojiť zákazníkov kvalitnými dodávkami potrebného kameniva a jeho dopravou rýchlo a spoľahlivo.

Spoločnosť FSTT s.r.o.  vznikla v roku 2006 a nadviazala na činnosť živnosti Ing.Lukáš Staník – FSTT, ktorá fungovala od roku 2004. Hneď od začiatku vždy bolo, je a bude jej hlavným krédom SERIÓZNOSŤ a RÝCHLOSŤ. Najprv sa orientovala na získavanie veľkých zákazníkov v blízkych regiónoch, neskôr sa sústredila na celé Slovensko. V tomto období neexistovala na slovenskom trhu firma, ktorá by zaisťovala podobné služby ako FSTT. Zákazníci postupne zistili, že je lepšie využívať tieto služby s komplexnou logistikou a nechať problémy zaisťovania dopravy a materiálu na FSTT.

Spoločnosť preto rozširuje aj personálne zdroje a investuje do IT rozvoja, aby bola schopná zaisťovať narastajúce požiadavky zákazníkov v požadovanej kvalite a množstve. V súčasnosti má firma FSTT sídlo v Bratislave a svoje pôsobenie na celom Slovensku, i v zahraničí.

Už viac ako 10 rokov s vami

Naše zásady

So zákazníkom jednáme vždy pravdivo, nesľubujeme to, čo nemôžeme splniť. Hneď od začiatku vždy bolo, je a bude hlavným krédom FSTT SERIÓZNOSŤ a RÝCHLOSŤ

Kvalita

Plne si uvedomujeme, že spokojnosť našich zákazníkov dosahujeme prostredníctvom služieb, ktoré poskytujeme. O kvalite našich služieb rozhoduje vždy zákazník !

Viac informácií