Nesľubujeme to, čo nemôžeme splniť

Kvalita

Spoločnosť FSTT je držiteľom Certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. 

Spokojnosť zákazníkov je naším prvoradým cieľom a úlohou všetkých pracovníkov spoločnosti FSTT. Ako prostriedok pre dosiahnutie tohto cieľa sme vybudovali v roku 2008 Systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001, čo je od roku 2008 potvrdené certifikačnou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., od roku 2011 TÜV SÜD Czech s.r.o., a v  roku 2017  Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. Naši pracovníci si plne uvedomujú, že spokojnosť zákazníkov dosahujeme prostredníctvom služieb, ktoré poskytujeme. O kvalite našich služieb rozhoduje vždy zákazník a jeho dôvera v našu spoločnosť.

Pomocou tohto vybudovaného systému manažérstva kvality zaisťujeme prenos požiadaviek od našich zákazníkov do všetkých procesov spoločnosti tak, aby zákazník dostal to čo potrebuje v požadovanej kvalite a termíne. Môžeme Vás uistiť, že vždy urobíme všetko pre to, aby boli spokojní.

Spoločnosť je zapísaná do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie za účelom zúčastňovania sa verejných súťaží.

Chránime životné prostredie

Dbáme o to, aby sa dodržiavali požiadavky legislatívy  týkajúce sa životného prostredia, a aby všetky činnosti v spoločnosti boli vykonávané s ohľadom na životné prostredie. Spoločnosť FSTT preto zaviedla Systém environmentálneho manažérstva podľa  ISO 14001.

Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť zákazníkov je prvoradým cieľom a úlohou všetkých pracovníkov  FSTT. O kvalite našich produktov rozhoduje vždy zákazník a jeho dôvera v našu spoločnosť