Reagujeme na Vaše priania

Trhová-Hradská revitalizácia koryta Klátovského ramena

trhova-hradska-revitalizacia-koryta-klatovskeho-ramena

Podieľame sa na dodávkach kameniva pre projekt Revitalizácia koryta Klátovského ramena.

 

    Foto Zdroj: FSTT s.r.o.

Naše zásady

So zákazníkom jednáme vždy pravdivo, nesľubujeme to, čo nemôžeme splniť. Hneď od začiatku vždy bolo, je a bude hlavným krédom FSTT SERIÓZNOSŤ a RÝCHLOSŤ

Kvalita

Plne si uvedomujeme, že spokojnosť našich zákazníkov dosahujeme prostredníctvom služieb, ktoré poskytujeme. O kvalite našich služieb rozhoduje vždy zákazník !

Viac informácií