Reagujeme na Vaše priania

Ratingové hodnotenie 2024

ratingove-hodnotenie-2024

FSTT s.r.o. aj tento rok získala najvyššie ratingové hodnotenie Ab podla stupnice AEIA SIMS RATING, ktoré vyjadruje VELMI SILNÉ financné zdravie, poukazujúce na velmi vysokú schopnosť a pravdepodobnosť, s ktorou si bude plnit svoje záväzky.

Toto hodnotenie vychádza z váženého priemeru 6 ratingových modelov. Podmienkou vstupu do tejto ratingovej kategórie je splnenie viac ako 75% predpokladov financného zdravia v AEIA SIMS financnej analýze.

Toto hodnotenie si veľmi ceníme a budeme sa snažiť Vás aj naďalej presviedčať o tom,  že  rozhodnutie využívať kvalitné služby FSTT s kompletnou logistikou, bolo správne.

 Zdroj: FSTT s.r.o.

 

Naše zásady

So zákazníkom jednáme vždy pravdivo, nesľubujeme to, čo nemôžeme splniť. Hneď od začiatku vždy bolo, je a bude hlavným krédom FSTT SERIÓZNOSŤ a RÝCHLOSŤ

Kvalita

Plne si uvedomujeme, že spokojnosť našich zákazníkov dosahujeme prostredníctvom služieb, ktoré poskytujeme. O kvalite našich služieb rozhoduje vždy zákazník !

Viac informácií