Spájame vaše cesty

Realizácie

Podieľali sme sa na dodávkach kameniva na viaceré významné projekty a stavby: 

 • Pozemné a líniové stavby
 • Cestné a železničné stavby
Pozemné a líniové stavby
 1. Banská Belá - stavba Termomont
 2. Banská Štiavnica - obchodná galéria
 3. Bardejov - DSS ALIA
 4. Bernolákovo – bytové domy
 5. Bernolákovo - kompostáreň
 6. Bernolákovo, Nevädzova ul.- bytový dom
 7. Bojná - kanalizácia a ČOV
 8. Borský Mikuláš - hájovňa Kalaštov
 9. Bratislava - Decathlon, parkoviská a spevnené plochy
 10. Bratislava – hala Volkswagen Slovakia a.s.
 11. Bratislava - IBC kontajnery
 12. Bratislava - Logistické centrum Mediaprint Kapa
 13. Bratislava - Národný futbalový štadión
 14. Bratislava - Perla Ružinova
 15. Bratislava - polyfunkčný dom Polianky
 16. Bratislava - polyfunkčný objekt CROSSING
 17. Bratislava - polyfunkčný objekt Staromestská Office
 18. Bratislava - rekonštrukcia športového areálu Slovnaft
 19. Bratislava - rekonštrukcia vodovodného potrubia
 20. Bratislava - rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG
 21. Bratislava - revitalizácia Račianskeho amfiteátra
 22. Bratislava – rodinný dom Triha
 23. Bratislava - TWIN CITY
 24. Bratislava - vedecký univerzitný park UK
 25. Bratislava - vodovodný rozvod Pharos
 26. Bratislava - WESTEND QUADRANT BRATISLAVA
 27. Bratislava, Bojnická ul. - logistická hala Flexi
 28. Bratislava, Bosákova ul. - bytový dom Albero
 29. Bratislava, Bottova ul. - zásobovací dvor Centrum
 30. Bratislava, Břeclavská ul. – rodinný dom
 31. Bratislava, Dostojevského rad - oprava poruchy na vodovodnom potrubí
 32. Bratislava, Einsteinova ul. - rekonštrukcia parkovacieho domu AUPARK
 33. Bratislava, Gessayova ul. -  výstavba multifunkčného ihriska
 34. Bratislava, Ihličnatá ul. - vodovodné potrubie
 35. Bratislava, Ivánska cesta - dostavba areálu
 36. Bratislava, Krasovského ul. - spevnené plochy
 37. Bratislava, Mlynské nivy - nadstavba administratívnej budovy
 38. Bratislava, Nejedlého ul. - polyfunkčný dom MAMAPAPA
 39. Bratislava, Nevädzova ul. - hala Ružinov
 40. Bratislava, Obežná ul.- rekonštrukcia kanalizácie
 41. Bratislava, Panónska cesta - prevádzkový areál
 42. Bratislava, Panónska cesta - vybudovanie práčovne
 43. Bratislava, Panónska ul. - umyváreň
 44. Bratislava, Pestovateľská ul. - Everest III. etapa
 45. Bratislava, Podniková ul. - parkovisko
 46. Bratislava, Pri Starom letisku - Hangair Bratislava
 47. Bratislava, Pri Šajbách - rekonštrukcia verejnej splaškovej kanalizácie
 48. Bratislava, Pri Šajbách - skládka štrkov
 49. Bratislava, Pri Šajbách - spevnené plochy
 50. Bratislava, Pri Šajbách - úprava uskladňovacej plochy areálu Infra Services
 51. Bratislava, Prievozská ul. - autoumyváreň SPLASH
 52. Bratislava, Príkopova ul. - NTC
 53. Bratislava, Príkopová ul. - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
 54. Bratislava, Rožňavská ul. - pripojenie miestnej obslužnej komunikácie
 55. Bratislava, Rustaveliho ul. - polyfunkčný súbor
 56. Bratislava, Rustavelliho ul. - bytový dom
 57. Bratislava, Ružinovská ul. - bytový dom
 58. Bratislava, Rybničná ul. - obchodné centrum KJG
 59. Bratislava, Stará Vajnorská - oprava haly
 60. Bratislava, Staré Grunty - internáty Mladosť, parkovisko a spevnené plochy
 61. Bratislava, Šulekova ul. - rekonštrukcia parkoviska
 62. Bratislava, Šustekova ul. - parkovisko
 63. Bratislava, Tomášikova ul. - športové ihrisko
 64. Bratislava, Turbínova ul. - viacúčelový areál MLYNICA
 65. Bratislava, ul. J. Jonáša - VW Bratislava
 66. Bratislava, ul. Na Kopci – spevnená plocha
 67. Bratislava, ul. Slovnaftská - Dunajské predmestie I. etapa
 68. Bratislava, ul. Vlárska - bytový komplex
 69. Bratislava, V záhradách – rodinný dom
 70. Bratislava, Vajnorská cesta - nadstavba administratívnej budovy
 71. Bratislava, Vajnorská ul. - spevnené plochy
 72. Bratislava, Veternicova ul. - rodinný dom
 73. Bratislava, Vlašská ul. - rodinný dom
 74. Bratislava, Vlčie hrdlo - Slovnaft a.s.
 75. Bratislava, Žitavská ul. - obnova základnej školy
 76. Bratislava, Žižkova ul. - polyfunkčné mestské centrum ZUCKERMANDEL
 77. Bratislava-Čunovo, Hraničiarska ul. - vybudovanie nástupišťa MHD
 78. Bratislava-Devínska Nová Ves - umývacia linka Bory Mall
 79. Bratislava-Južné mesto - bytový dom
 80. Bratislava–Krasňany - rekonštrukcia vodovodného potrubia
 81. Bratislava-Nové Mesto - výstavba detského ihriska
 82. Bratislava-Petržalka, Nobelovo nám - základná škola
 83. Bratislava-Podunajské Biskupice - AZOR
 84. Bratislava-Podunajské Biskupice - obchodno prevádzkové centrum
 85. Bratislava-Rača - vodovodné zásobné potrubie Grinava
 86. Bratislava-Rusovce - kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu Rusovce
 87. Bratislava-Rusovce - VILLA PARK
 88. Bratislava-Rusovce, ul. Jána Dekana - úprava miestnej komunikácie
 89. Bratislava-Ružinov - predajňa a sklad Sconto
 90. Bratislava-Staré Grunty – prístupové komunikácie
 91. Bratislava-Vajnory - stavba TNT
 92. Bratislava-Vajnory - TNT DEPO EXPRESS 2. etapa
 93. Bratislava-Vajnory - viacúčelová športová hala Hangair
 94. Bratislava-Vrakuňa - revitalizácia ČOV
 95. Budkovce - základy nádrže
 96. Budmerice - revitalizácia kaštieľa
 97. Bytča - zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
 98. Čierna Voda - kanalizácia v obci
 99. Čierna Voda - rodinný dom
 100. Čierna Voda - zóna Kukučínova
 101. Čierny Balog - kanalizácia a ČOV
 102. Čunovo - prívod vody
 103. Devínska Nová Ves - areál Presskam
 104. Devínska Nová Ves - logistický areál CTPark
 105. Dolné Vestenice - stavba Saargummi
 106. Donovaly - chata
 107. Dúbrava, Krížska dolina - rekreačný dom EDEN
 108. Dunajská Lužná - spevnené plochy
 109. Dunajská Lužná - športové ihrisko
 110. Dunajská Lužná, Orechová ul. - bytová výstavba
 111. Dunajská Streda – predajňa Kaufland
 112. Dunajská Streda – predajňa Merkury Market
 113. Dunajská Streda – showroom Motor-car
 114. Dunajská Streda - štadión DAC
 115. Dunajská Streda - vysoko-regálový sklad Cargo-partner logistics
 116. Dunajská Streda, Kračanská cesta - skladová hala Wertheim
 117. Dvorníky - kanalizácia a ČOV
 118. Galanta – predajňa LIDL
 119. Galanta - skladová hala SAMSUNG
 120. Horné Ozorovce - výrobno skladová hala MTA Slovakia
 121. Hradište pod Vrátnom - rozšírenie vodného zdroja Holdošov Mlyn
 122. Hronovce - kanalizácia a ČOV
 123. Hviezdoslavov - chodníky pre peších
 124. Chalmová - hydinárska farma
 125. Chorvátsky Grob- Čierna Voda – bytový dom
 126. Chrenovec-Brusno - revitalizácia obce
 127. Ivanka pri Dunaji - lokalita Farná
 128. Ivánka pri Dunaji, Nádražná ul. - spevnené plochy
 129. Ivánka pri Dunaji, Ružová ul. – čerpacia stanica
 130. Jarovce - výstavba rodinných domov
 131. Jelka - OD Jednota
 132. Kalinkovo - technická infraštruktúra Alej Hrušov
 133. Kanianka - kanalizácia v obci
 134. Kežmarok - sklad UHT mlieka
 135. Kocúrany - kanalizácia v obci
 136. Kostolné Kračany - technická infraštruktúra
 137. Košice - Biznis Park Rampová
 138. Košice - UPJŠ
 139. Košice, Nad Jazerom - OC Kaufland
 140. Košice, ul. Boženy Nemcovej – Technikom Košická Univerzita
 141. Krakovany - kanalizácia v obci
 142. Krpeľany - odkanalizovanie obce
 143. Kvetoslavov - rodinný dom
 144. Lešť - Centrum výskumu a inovácií bezpečnostných zásahových činností
 145. Liesek - kanalizácia
 146. Liptovský Ján - rodinný dom
 147. Lozorno - logistický park
 148. Madunice - úprava ulíc a verejného priestranstva
 149. Madunice - základná škola
 150. Malacky - čerpacia stanica TAM
 151. Malacky - výstavba kanalizácie Stavmat
 152. Malacky, Cesta mládeže – rekonštrukcia komunikácie
 153. Malinovo - obytný súbor TRI VODY
 154. Malý Biel - spevnené plochy
 155. Michalovce - Zemplínske Múzeum
 156. Močiar - stavba Termomont
 157. Modra - dobudovanie kanalizácie a ČOV
 158. Modra - rekonštrukcia vodovodného potrubia
 159. Myjava - THERMOPLASTIK
 160. Myjava, ul. Tehelná - Centrum B Myjava
 161. Nemšová - sklad hotovej výroby
 162. Nitra - betonáreň
 163. Nitra - Jasplastik
 164. Nitra - Retail Park Mlynárce
 165. Nitra-priemyselný park Nitra Dražovce - Jaguar Land Rover II. etapa
 166. Nitra-priemyselný park Nitra Dražovce – lakovňa
 167. Nová Dedinka - rodinný dom
 168. Nová Dubnica – predajňa LIDL
 169. Nový Tekov - multifunkčné ihrisko
 170. Nowy Targ - betonárka
 171. Opatovce nad Nitrou - kanalizácia
 172. Palárikovo - výrobná a skladová hala FRISOHALL FLATRO
 173. Pezinok - rekonštrukcia administratívnej budovy na bytový dom
 174. Pezinok, Panská Alej - obytná zóna Rozálka
 175. Pezinok, Saulakova ul. - rekonštrukcia kanalizácie
 176. Pezinok, Viničnianska ul. - areál Marius Pedersen
 177. Piešťany, Bratislavská ul.- rekonštrukcia a dostavba výrobného družstva Tvorba na predajňu potravín LIDL
 178. Považská Bystrica-Jelšové - multifunkčné ihrisko
 179. Prešov - Šarišská galéria
 180. Prešov - Unipolab
 181. Rajecká Lesná - multifunkčné ihrisko
 182. Rovinka – bytová výstavba
 183. Rybník - požiarna nádrž
 184. Sedín - golfové ihrisko
 185. Senec - atletická dráha
 186. Senec - logistický projekt hala C
 187. Senec - multifunkčné ihrisko
 188. Senec - Prologis DC9
 189. Senica, Priemyselná ul. - hasičská stanica
 190. Sereď - kanalizácia a ČOV
 191. Sereď - logistické centrum LIDL
 192. Sereď - rozvoj závodu Pečivárne Sereď I. až III. etapa
 193. Sereď, areál IDC Sereď - prístavba HALY B - PIŠKÓTY
 194. Sereď, Kasárenská ul. - Múzeum holokaustu
 195. Slepčany - vodná nádrž
 196. Slovenská Nová Ves - spevnené plochy
 197. Sobrance - skladovacia hala Slovakia Trend
 198. Streženice-Nosice - zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov
 199. Stupava, Pajštúnska ul. - vyvieračka a úpravňa vody
 200. Šaľa - domov sociálnych služieb
 201. Šaľa, areál Duslo Šaľa - betonárka PREFA IN VEST
 202. Šamorín - hypermarket ARDIS
 203. Šamorín - obchodná galéria ARDIS
 204. Šamorín - výstavba kotolne
 205. Štrkovec - betonáreň
 206. Štvrtok na Ostrove - rodinný dom
 207. Šurany - kanalizácia a ČOV
 208. Trebišov - revitalizácia
 209. Trenčianske Biskupice - vodné dielo
 210. Trenčín - ČOV
 211. Trenčín – predajňa Merkury Market
 212. Triblavina - City park Triblavina
 213. Trnava, Bottova ul. - multifunkčné ihrisko
 214. Trnava-Kamenný mlyn – bytová výstavba II. etapa
 215. Trnava-Kamenný mlyn – bytová výstavba III. etapa
 216. Turá Lúka - protipovodňové opatrenia
 217. Turá Lúka - úprava kapacity koryta Myjavy
 218. Tvrdošín - predajňa LIDL
 219. Veľké Ripňany - kanalizácia
 220. Veľký Biel, Cintorínska ul. - Plantago
 221. Veľký Krtíš - predajňa BC
 222. Veľký Meder - prestavba areálu RPC Bramlage
 223. Vráble - hala lisovne Matador Automotive
 224. Záborské - modernizácia veľkoskladu LIDL
 225. Záhorská Bystrica - rodinný dom
 226. Zborov nad Bystricou - zariadenie pre seniorov
 227. Zlaté Moravce - kanalizácia a ČOV
 228. Zlatná na Ostrove - kanalizácia a spoločná ČOV
Cestné stavby
 1. Banská Štiavnica, ul. A. Sládkovičova – rekonštrukcia komunikácie
 2. Bratislava – komunikácie Žabí majer
 3. Bratislava, Ivánska cesta - vonkajšie komunikácie firmy CASCA
 4. Bratislava, Lamačská brána - komunikácie
 5. Bratislava, Studená ul. - rekonštrukcia komunikácie
 6. Čierna Voda - komunikácie
 7. Diaľnica D1 - diaľničný privádzač Nová Polhora
 8. Diaľnica D1 - križovatka Blatné
 9. Diaľnica D1 – most v úseku Hubová - Ivachnová
 10. Diaľnica D1 – Trnava, križovatka Lúka
 11. Diaľnica D1 – úsek Fričovce - Svinia
 12. Diaľnica D1 - úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
 13. Diaľnica D1 - úsek Hubová - Ivachnová
 14. Diaľnica D3 – most v úseku Strážov - Brodno
 15. Dvorníky - miestna komunikácia
 16. Hrubý Šúr - rekonštrukcia miestnej komunikácie
 17. Chorvátsky Grob, Púpavova ul. - komunikácia
 18. Kalná nad Hronom - komunikácie
 19. Opatová - most a komunikácie
 20. Pata, Párovská ul. - rekonštrukcia MK II. etapa
 21. Rabča - komunikácie
 22. Rýchlostná cesta R2 - úsek Ruskovce - Pravotice
 23. Rýchlostná cesta R2 – úsek Zvolen východ - Pstruša
 24. Senec- zhotovenie príjazdovej cesty k hale BMW
 25. Senec, Horný dvor - komunikácie a inžinierske siete areál Scania II. etapa
 26. Stupava - komunikácie
 27. Šamorín - HIPO ARÉNA, príjazdové komunikácie
 28. Trnava, Rybníkova ul. - cyklochodník
 29. Veľké Vozokany - vysypanie cesty okolo vodnej nádrže
 30. Zálesie - rekonštrukcia cestného mosta v úseku Malinovo
Železničné stavby
 1. Trenčín, Mládežnícka ul. - modernizácia ŽSR
Máme skúsenosti

Na trhu pôsobíme už viac ako 17 rokov. Korektne dodržujeme všetky vzájomné dohody a termíny a naše služby by neboli na najlepšej úrovni bez Vás!

Ceníme si Vašu dôveru

Ceníme si Vašu dôveru a budeme sa snažiť Vás aj naďalej presviedčať o tom, že Vaše rozhodnutie využívať kvalitné služby FSTT s kompletnou logistikou, bolo správne.

dakujeme