Spájame vaše cesty

Realizácie

Podieľali sme sa na dodávkach kameniva na viaceré významné projekty a stavby: 

 • Pozemné a líniové stavby
 • Cestné a železničné stavby
Pozemné a líniové stavby
 1. Bernolákovo – bytová výstavba
 2. Bernolákovo - kompostáreň
 3. Bratislava - bytový dom Albero II. etapa
 4. Bratislava - Decathlon Bory
 5. Bratislava - Decathlon Pharos
 6. Bratislava - IBC kontajnery
 7. Bratislava - Južné mesto I. etapa
 8. Bratislava - Logistické centrum Mediaprint Kapa
 9. Bratislava - rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu
 10. Bratislava - rekonštrukcia športového areálu Slovnaft
 11. Bratislava - revitalizácia Račianskeho amfiteátra
 12. Bratislava - stavebné úpravy v areáli Slovnaft a.s.
 13. Bratislava - TWIN CITY
 14. Bratislava - vedecký univerzitný park UK
 15. Bratislava - vodovodný rozvod Pharos
 16. Bratislava - Volkswagen Slovakia a.s.
 17. Bratislava - WESTEND QUADRANT BRATISLAVA
 18. Bratislava - zemné práce Starý most
 19. Bratislava, Antolská ul. - spevnené plochy
 20. Bratislava, areál Slovnaft - výrobný závod
 21. Bratislava, Břeclavská ul. – rodinný dom
 22. Bratislava, Dostojevského rad - porucha na potrubí
 23. Bratislava, Ihličnatá ul. - vodovodné potrubie
 24. Bratislava, Ivánska cesta - dostavba II. etapa
 25. Bratislava, Jurajov dvor - modernizácia údržbovej základne DPB
 26. Bratislava, Kaméliová ul. - materská škola
 27. Bratislava, Karpatské námestie - revitalizácia
 28. Bratislava, Miletičova ul. - polyfunkčný objekt
 29. Bratislava, Mlynské Luhy – bytový dom
 30. Bratislava, Mlynské Nivy - nadstavba administratívnej budovy
 31. Bratislava, Obežná ul. - rekonštrukcia kanalizácie
 32. Bratislava, Pasienky - športové ihrisko
 33. Bratislava, Pestovateľská ul. - Everest III. etapa
 34. Bratislava, Polianky - predajňa KAUFLAND
 35. Bratislava, Pri Šajbách - rekonštrukcia verejnej splaškovej kanalizácie
 36. Bratislava, Prievozská ul. - autoumyváreň SPLASH
 37. Bratislava, Príkopova ul. – NTC
 38. Bratislava, Príkopová ul. - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
 39. Bratislava, Račianska ul. – bytový dom Light park
 40. Bratislava, Rešetkova-Osadná ul. - revitalizácia verejného priestranstva
 41. Bratislava, Rustavelliho ul. - bytový dom, obsyp teplovodného potrubia
 42. Bratislava, Ružinovská ul. – bytový dom
 43. Bratislava, Rybničná ul. - obchodné centrum KJG
 44. Bratislava, Staré Grunty - internáty Mladosť, parkovisko a spevnené plochy
 45. Bratislava, Šafárikovo námestie - nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor
 46. Bratislava, Tomášikova ul. – športové ihrisko
 47. Bratislava, V záhradách – rodinný dom
 48. Bratislava, Vajnorská cesta- PPA Energo - nadstavba administratívnej budovy
 49. Bratislava, Vlárska ul. - bytový komplex
 50. Bratislava, Žitavská ul. - obnova objektu základnej školy
 51. Bratislava, Žižkova ul. - sanácia zosuvu
 52. Bratislava-Nové Mesto - výstavba detského ihriska
 53. Bratislava-Petržalka, Panónska cesta - vybudovanie práčovne
 54. Bratislava-Podunajské Biskupice – obchodno-prevádzkové centrum 
 55. Bratislava-Rusovce - kanalizácia a rekonštrukcia vodovodu
 56. Bratislava-Rusovce - VILLA PARK
 57. Bratislava-Ružinov - predajňa a sklad SCONTO nábytok
 58. Brezno - synagóga, spevnené plochy
 59. Bučany - rekonštrukcia autobusových zastávok
 60. Budmerice - revitalizácia kaštieľa
 61. Bytča - zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
 62. Čierna Voda - kanalizácia v obci
 63. Čunovo - prívod vody
 64. Čuňovo, ul. na Hrádzi - rekonštrukcia chodníka
 65. Dunajská Lužná - športové ihrisko
 66. Dunajská Streda – showroom Motor-car
 67. Dunajská Streda - zmena účelu uživania a prístavba Ambropek
 68. Dunajská Streda, Kračanská cesta - skladová hala Wertheim
 69. Dvorníky - kanalizácia a ČOV
 70. Dvorníky - oprava ľavostranného brehu Váhu
 71. Hodruša-Hámre - zvýšenie konkurencieschopnosti strediska CR vytvorením športového areálu Rozália
 72. Horné Ozorovce – výrobno-skladová hala MTA Slovakia
 73. Hrubá Borša – rodinný dom
 74. Hurbanovo - rozšírenie stoky
 75. Chocholná - odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, intenzifikácia ČOV
 76. Chocholná - Velčice - odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, intenzifikácia ČOV
 77. Chorvátsky Grob – bytová výstavba
 78. Chrenovec - Brusno - revitalizácia obce
 79. Chtelnica - kaštieľ
 80. Ivanka pri Dunaji - cyklotrasa
 81. Ivanovce - odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, intenzifikácia ČOV
 82. Jaslovské Bohunice - dielne údržby a sklady
 83. Kalinkovo, Alej Hrušov - technická infraštruktúra
 84. Kalná nad Hronom - JE MOCHOVCE 3. a 4. blok
 85. Kanianka - kanalizácia
 86. Kežmarok - sklad UHT mlieka
 87. Kocúrany - kanalizácia
 88. Košice - Obytný súbor park Anička
 89. Košice - Technická univerzita
 90. Košice - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
 91. Košice, Nad Jazerom - predajňa KAUFLAND
 92. Krupina - kanalizácia a ČOV
 93. Kvetoslavov – rodinný dom
 94. Lakšárska Nová Ves - oprava mosta nad riekou Lakšár
 95. Levice - parkovisko Kaufland
 96. Liesek - kanalizácia
 97. Lipany-Šejba - vodovod a kanalizácia
 98. Madunice - základná škola
 99. Malacky - výstavba kanalizácie Stavmat
 100. Malinovo - obytný súbor TRI VODY
 101. Melčice-Lieskové -  odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, intenzifikácia ČOV
 102. Michalovce - Zemplínske múzeum
 103. Modra-Kráľová - rekonštrukcia vodovodného potrubia a dobudovanie kanalizácie
 104. Mochovce - hasičská stanica
 105. Myjava - THERMOPLASTIK
 106. Ňárad – čerpacia stanica
 107. Neded - kanalizácia
 108. Nemšová - sklad hotovej výroby
 109. Nitra - Jasplastik
 110. Nitra - Retail Park Mlynárce
 111. Nitra-priemyselný park Nitra Drážovce – Jaguar Land Rover
 112. Nová Dedinka – rodinný dom
 113. Osturňa - modernizácia a rekonštrukcia majetku
 114. Ovčiarsko - západný portál tunela
 115. Pezinok - rodinné dvojdomy Zlatá zem
 116. Pezinok - Silvanium II
 117. Pezinok, Na Bielenisku - Základná škola
 118. Pezinok, Panská Alej - obytná zóna Rozálka
 119. Pezinok, Saulakova ul. - rekonštrukcia kanalizácie
 120. Pezinok-Grinava - vodovodné zásobné potrubie
 121. Pieštany - športová hala
 122. Piešťany, Bratislavská ul. - rekonštrukcia a dostavba výrobného družstva Tvorba na predajňu potravín LIDL
 123. Píla - náučný chodník pod Hradom Červený kameň
 124. Pobedim - Očkov  - odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, intenzifikácia ČOV
 125. Podolie - odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, intenzifikácia ČOV
 126. Poľsko - obaľovačka
 127. Považská Bystrica – odpočívadlo na čerpacej stanici SHELL
 128. Prešov - Šarišská galéria
 129. Prešov - Unipolab
 130. Púchov - závod Continental
 131. Rovinka, Nové centrum - bytové domy
 132. Ružomberok-Liptovská Teplá - kanalizácia a ČOV
 133. Senec - Hala DC
 134. Senec – hala Goodman
 135. Senec – hala Prologis
 136. Senec - materská škola
 137. Senec – priemyselná hala
 138. Senica - multifunkčné ihrisko
 139. Senica - zlievareň
 140. Senica, Priemyselná ul. - hasičská stanica
 141. Sereď - kanalizácia a ČOV
 142. Sereď - logistické centrum LIDL
 143. Sereď - múzeum
 144. Sereď - rekonštrukcia ľavostrannej hrádze na vodnom diele Kráľová
 145. Sereď - Sedita
 146. Sládkovičovo - rekonštrukcia betónových vozoviek
 147. Snina - DPS
 148. Streženice-Nosice - zásobovanie a odkanalizovanie okresu Púchov
 149. Šaľa - domov sociálnych služieb
 150. Šaľa, areál Duslo Šaľa - betonárka
 151. Šamorín - HIPO ARÉNA
 152. Šamorín - hypermarket Ardis
 153. Šamorín - obchodná galéria ARDIS
 154. Šamorín - výrobný areál MEVIS Slovakia
 155. Šamorín - výstavba kotolne
 156. Šenkvice - náučný chodník
 157. Šenkvice - rodinný dom s 3 bytovými jednotkami
 158. Šenkvice - sanácia zosuvu na ceste III/619
 159. Šurany - kanalizácia ČOV
 160. Trenčianske Stankovce -  odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, intenzifikácia ČOV
 161. Trenčianske Stankovce - priemyselná hala
 162. Trenčín - ČOV
 163. Trnava – CITY ARENA
 164. Trnava – výrobno-skladovacia hala UNIOS
 165. Trnava-Kamenný mlyn – bytová výstavba II. etapa
 166. Turá Lúka - protipovodňové opatrenia
 167. Turá Lúka - úprava kapacity koryta Myjavy
 168. Veľké Ripňany - kanalizácia
 169. Veľké Uľany - golfové ihrisko GOLF Resort Sedín
 170. Veľký Krtíš - predajňa BC
 171. Veľký Meder - prestavba areálu RPC Bramlage
 172. Záhorská Bystrica – rodinný dom
 173. Záhorská Ves - náučný chodník v obci
 174. Zálesie - výstavba parkoviska
 175. Zamarovce - odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou, intenzifikácia ČOV
 176. Závod - vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci
 177. Zlaté Moravce - kanalizácia a ČOV
 178. Zlatná na Ostrove - kanalizácia a spoločná ČOV
Cestné stavby
 1. Bratislava, Lamačská brána - príjazdové komunikácie a IS
 2. Bratislava-Rusovce, Keltská ul. - miestna komunikácia
 3. Bratislava-Rusovce, ul. Jána Dekana - miestna komunikácia
 4. Bratislava-Staré Grunty - prístupové komunikácie
 5. Diaľnica D1 – Bratislava, križovatka Sene
 6. Diaľnica D1 - diaľničný privádzač Nová Polhora
 7. Diaľnica D1 – Trnava, križovatka Lúka
 8. Diaľnica D1 – Trnava,križovatka Lúka
 9. Diaľnica D1 - úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
 10. Diaľnica D1 - úsek Hubová - Ivachnová
 11. Diaľnica D1- úsek Fričovce - Svinia
 12. Diaľnica D2 - zelený most v úseku Moravský Svätý Ján
 13. Galanta - obchvat
 14. Chorvátsky Grob, Púpavova ul. - miestna komunikácia
 15. Nitra - nábrežná cyklotrasa Horné Krškany
 16. Nitra-priemyselný park Nitra Drážovce – napojenie na rýchlostnú cestu R1
 17. Pezinok, Záhradná ul. - miestne komunikácie
 18. Rýchlostná cesta R2 – úsek Pstruša - Kriváň
 19. Rýchlostná cesta R2 - úsek Ruskovce - Pravotice
 20. Rýchlostná cesta R2 – úsek Zvolen východ - Pstruša
 21. Senec- príjazdová komunikácia v priemyselnom parku
 22. Senec- zhotovenie príjazdovej komunikácie v priemyselnom parku k hale BMW
 23. Senec, Šamorínska cesta - miestna komunikácia
 24. Senec-Horný dvor - komunikácie a inžinierske siete II. etapa areál Scania
 25. Sucháň-Čebovce - modernizácia a rekonštrukcia ciest
 26. Šurany - križovatka ciest I/64 a II/580
 27. Trenčín - most na ceste I/61
 28. Veľké Vozokany - vysypanie cesty okolo vodnej nádrže
 29. Zálesie - oprava mosta medzi obcami Malinovo - Most - Zálesie
Železničné stavby
Máme skúsenosti

Na trhu pôsobíme už viac ako 17 rokov. Korektne dodržujeme všetky vzájomné dohody a termíny a naše služby by neboli na najlepšej úrovni bez Vás!

Ceníme si Vašu dôveru

Ceníme si Vašu dôveru a budeme sa snažiť Vás aj naďalej presviedčať o tom, že Vaše rozhodnutie využívať kvalitné služby FSTT s kompletnou logistikou, bolo správne.

dakujeme

 

Používaním stránok prevádzkovaných FSTT s.r.o. dávate dobrovoľný súhlas s používanim cookies, ktoré nám pomáhajú skvalitniť naše služby. Viac informácií