Spájame vaše cesty

Referenčné stavby

Podieľali sme sa na dodávkach kameniva na viaceré významné projekty a stavby: 

 • Pozemné a líniové stavby
 • Cestné a železničné stavby
Pozemné a líniové stavby
 1. Baka - úprava Bakanského ramena rieky Dunaj
 2. Banská Belá - spevnené plochy
 3. Banská Štiavnica - zberný dvor odpadov
 4. Bardoňovo - kanalizácia
 5. Bernolákovo - IBV
 6. Bernolákovo - kanalizácia v obci
 7. Bratislav, Hydinárska ul. - IBV
 8. Bratislava - Decathlon
 9. Bratislava - lisovňa Volkswagen Slovakia a.s.
 10. Bratislava - logistic terminal areál Slovnaft a.s.
 11. Bratislava - obytný súbor Jégeho alej III. etapa
 12. Bratislava - Panorama City
 13. Bratislava - Pharos Bauhaus
 14. Bratislava - Pharos Decathlon
 15. Bratislava - prekládka inžinierskych sietí Zuckermandel
 16. Bratislava - rekonštrukcia priľahlých priestorov Anatomického ústavu LF UK
 17. Bratislava - revitalizácia Račianskeho amfiteátra
 18. Bratislava - rozšírenie montážnej haly Volkswagen Slovakia a.s.
 19. Bratislava - vedecký univerzitný park UK
 20. Bratislava – výrobný závod LDPE 4 areál Slovnaft a. s.
 21. Bratislava - WESTEND QUADRANT BRATISLAVA
 22. Bratislava, Černockého ul. - bytový dom
 23. Bratislava, Drotárska ul. - výstavba komunikáciií k bytovému domu
 24. Bratislava, Dvojkrížna ul. - bytový dom
 25. Bratislava, Gogoľova ul. - skládka
 26. Bratislava, Ihličnatá ul. - obsyp vodovodné potrubie
 27. Bratislava, Jasovského ul. - polyfunkčný súbor DOMINO
 28. Bratislava, Karpatské námestie – revitalizácia
 29. Bratislava, Miletičova ul. - polyfunkčný objekt
 30. Bratislava, Mlynská dolina - OC Kaufland
 31. Bratislava, Príkopová ul. - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
 32. Bratislava, Račianska ul. – bytový dom Light Park
 33. Bratislava, Račianska ul. – predajňa BILLA
 34. Bratislava, Radlinského ul. - vybudovanie IZ MH
 35. Bratislava, Rožňavská ul. - autoservis Danubia
 36. Bratislava, Rustaveliho ul. - bytový dom
 37. Bratislava, Šafárikovo námestie - nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor
 38. Bratislava, Stará Vajnorská ul. - oprava haly
 39. Bratislava, Staré Grunty - PO
 40. Bratislava, Starohájska ul. - prevádzková budova a areál
 41. Bratislava, Teslova ul. - bytový dom
 42. Bratislava, Údernícka ul. - bytový dom SEPTIMO
 43. Bratislava, Uhliská ul. - bytové domy Nové Šúty
 44. Bratislava, ul. Cintorínska - Nemocnica sv. Michala
 45. Bratislava, ul. Pri kríži - odvodňovacie koryto
 46. Bratislava, ul. Vlárska - bytový komplex
 47. Bratislava, Vlčie hrdlo - MESSER
 48. Bratislava, Vlčie hrdlo - trafostanica v areáli Slovnaft, a. s.
 49. Bratislava, Žižkova ul. - sanácia zosuvu
 50. Bratislava, Zlaté piesky - športové ihrisko v areáli
 51. Bratislava-Dúbravka, ul. Polianky - OC Kaufland
 52. Bratislava-Jarovce, Rusovce, Čunovo - odkanalizovanie obcí III. etapa
 53. Bratislava-Lamač - Bory Mall
 54. Bratislava-Nové Mesto - výstavba detského ihriska
 55. Bratislava-Petržalka - Južné mesto zóna C2 I. etapa
 56. Bratislava-Rača - vodovodné zásobné potrubie
 57. Bratislava-Rusovce - VILLA PARK
 58. Bratislava-Ružinov - predajňa a sklad Sconto
 59. Bratislava-Vajnory - OC Vajnoria
 60. Bučany - obnova Nyárioveskej kúrie
 61. Bučany, Hlavná ul. - výstavba chodníkov
 62. Budmerice - revitalizácia kaštieľa
 63. Bytča - zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
 64. Chorvátsky Grob - IBV
 65. Devínska Nová Ves, Istrijská ul. – revitalizácia komunikácie
 66. Divín - rekonštrukcia kaštieľa
 67. Dunajská Streda – showroom Motor-Car
 68. Dunajská Streda, Kračanská cesta - skladová hala Wertheim
 69. Dunajský Klátov - výstavba silážneho žľabu na hospodárskom dvore Búšľak
 70. Dvorníky - kanalizácia a ČOV
 71. Dvorníky - oprava ĽS brehového opevnenia
 72. Edelstal – rodinný dom
 73. Gabčíkovo - revitalizácia močiara Istragov
 74. Habovka - zabezpečovacie práce proti povodni
 75. Hurbanovo - rozšírenie stoky D, E, F, G, H, J
 76. Ivanka pri Dunaji - rozšírenie splaškovej kanalizácie
 77. Kalná nad Hronom - JE MOCHOVCE 3. a 4. blok
 78. Kamenica - kanalizácia v obci
 79. Kežmarok - revitalizácia centrálnej zóny mesta
 80. Košice – areal JUH I. a II. etapa
 81. Košice - IBV Červený Breh
 82. Košice - rekonštrukcia a prístavba Technickej univerzity
 83. Košice - rekonštrukcia bývalých kasární KULTURPARK
 84. Košice, Bardejovská ul. – predajňa Billa
 85. Košice, Komenského ul. - ROSA
 86. Košice, ul. Boženy Nemcovej - Technikom
 87. Košická Nová Ves - vila domy Panoráma V. a VI. etapa
 88. Kuchyňa - rekreačný objekt
 89. Lakšárska Nová Ves - regenerácia centrálnej zóny obce
 90. Limbach - regenerácia centrálnej zóny obce II. etapa
 91. Liptovská Teplá - kanalizácia a ČOV
 92. Liptovský Hrádok - zabezpečovacie práce proti povodni
 93. Malacky – SWEDSPAN kanalizácia
 94. Malé Leváre - revitalizácia centra obce
 95. Malinovo - obytný súbor TRI VODY
 96. Marcelová - odkanalizovanie obce
 97. Martin - centrum pre biomedicínu I. etapa
 98. Matúškovo - hala Jasplastik
 99. Mochovce - hasičská stanica
 100. Mochovce - informačné a tréningové centrum
 101. Modra, Dukelská ul. – predajňa Merkury Market
 102. Modra-Kráľová - dobudovanie kanalizácie a ČOV
 103. Nána - kanalizácia
 104. Ňárad – čerpacia stanica
 105. Neded - kanalizácia v obci
 106. Nitra - servisné a administratívne sídlo spoločnosti Kärcher
 107. Nová Dedinka - revitalizácia námestia
 108. Nová Dedinka - športové ihrisko
 109. Oravská Polhora - zabezpečovacie práce proti povodni
 110. Pezinok - Silvanium II. etapa
 111. Pezinok, Panská Alej - obytná zóna Rozálka
 112. Pezinok, Potočná ul. - rekonštrukcia pešej zóny
 113. Pezinok, Tehelná ul. - spevnené plochy bytového domu Garzoniera
 114. PKováčová - termálne kúpalisko Aquapark I. etapa
 115. Plavecký Štvrtok - areál Nafta a. s.
 116. Podtureň - kanalizácia v obci
 117. Rovinka - bytové domy Nové centrum
 118. Šaľa - dom sociálnych služieb
 119. Šaľa - výroba liadku amónneho Areál Duslo Šaľa
 120. Šamorín - HIPOARÉNA ŠAMORÍN
 121. Šamorín - hypermarket Ardis
 122. Šamorín - výrobný areál MEVIS Slovakia s. r. o.
 123. Šamorín - výstavba kotolne
 124. Šaštín-Stráže - splašková kanalizácia
 125. Senec – Goodman Hala C
 126. Senec - logistická hala DC7 PROLOGIS
 127. Senec - logistická hala s administratívou GW Senec II. etapa
 128. Senec - logistický projekt hala C
 129. Senec - materská škola
 130. Senica - multifunkčné ihrisko
 131. Senica - zlievareň
 132. Senica, Kaplinské pole - úprava zlievarenských a sklárskych pieskov
 133. Šenkvice - rodinný dom s 3 bytovými jednotkami
 134. Šenkvice - sanácia zosuvu na ceste III/619
 135. Siladice - oprava ĽS brehového opevnenia
 136. Skalica - detský domov
 137. Sládkovičovo - kanalizácia v obci
 138. Slovenský Grob - spevnené plochy
 139. Snina - DPS
 140. Spišská Nová Ves – CBA areál Maderas
 141. Stránske-Podháj - infraštruktúra pre IBV
 142. Štúrovo - odvedenie splaškových vôd
 143. Štúrovo – predajňa LIDL
 144. Šulekovo - hala na triedenie odpadu Marius Pedersen
 145. Šúrovce - oprava pravostranného brehu
 146. Svätý Jur - detské ihrisko
 147. Svit - regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu
 148. Topoľčany, Bedzianska ul. - CBCE obchodná zóna Topoľčany II. etapa
 149. Trenčín - most na ceste I/61
 150. Trnava - City Arena
 151. Trnava – predajňa HYPERNOVA
 152. Trnava - RWLC retail warehouse
 153. Trnava - športový areál AŠK Slávia
 154. Trnava - tenisové kurty
 155. Trnava, Kamenný mlyn - IBV II. etapa
 156. Trnava, ul. G. Dusíka - pracoviská materiálového výskumu s laboratóriami
 157. Trnava, Veterná ul. - Arboria Park
 158. Turčiansky Peter - rekonštrukcia v obci
 159. Veľká Ida - hala IEE Sensing
 160. Veľké Lovce - polyfunkčný objekt
 161. Veľké Ripňany - kanalizácia v obci
 162. Vrbové - oceľový prístrešok MABONEX
 163. Vysoká pri Morave - revitalizácia centra obce
 164. Záborské – predajňa LIDL
 165. Záhorská Ves - náučný chodník v obci
 166. Zálesie - výstavba parkoviska
 167. Žiar nad Hronom - skládka odpadov
 168. Zuberec - zabezpečovacie práce proti povodni
 169. Župčany - areál Linak
Cestné stavby
 1. Banská Štiavnica, Akademická a Mierová ul. – rekonštrukcia komunikácii
 2. Bratislava, Sliačska ul. - rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie
 3. Bratislava-Rusovce, Keltská ul. - miestna komunikácia
 4. Diaľnica D1 – úsek Fričovce - Svinia
 5. Diaľnica D1 - úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
 6. Diaľnica D1 - úsek Hubová - Ivachnová
 7. Diaľnica D2 - diaľničný most nad riekou Myjava
 8. Horovce - rekonštrukcia križovatky ciest II/507 a III/50741
 9. Komárno-Moča - cyklotrasa
 10. Kostolná pri Dunaji - komunikácia v obci
 11. Králová pri Senci - cyklistická komunikácia
 12. Lendak - rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
 13. Lietavská Lúčka - rekonštrukcia komunikácií závodu CLL a. s.
 14. Nitra - nábrežná cyklotrasa Horné Krškany
 15. Nitra, ul. Chrenovská a Wilsonovo nábrežie - komunikácie
 16. Nová Dedinka - rekonštrukcia miestnej komunikácie
 17. Pezinok, ul. Laca Novomeského - rekonštrukcia komunikácie
 18. Pezinok, Záhradná ul. - rekonštrukcia komunikácie
 19. Pezinok-Pernek - štátna cesta II/503
 20. Prievidza, ul. Hollého, Králika, Bjornsona - rekonštrukcia komunikácii
 21. Rýchlostná cesta R1 – privádzač Nitra
 22. Rýchlostná cesta R2 – úsek Pstruša - Kriváň
 23. Rýchlostná cesta R2 - úsek Ruskovce - Pravotice
 24. Šenkvice - náučný chodník
 25. Veľké Kosihy - komunikácia
 26. Veľké Leváre, ul. K Jazeru, Priechodná - rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií
 27. Zvolen - rekonštrukcia a oprava miestnej komunikácie
Železničné stavby
Máme skúsenosti

Na trhu pôsobíme už viac ako 15 rokov. Korektne dodržujeme všetky vzájomné dohody a termíny a naše služby by neboli na najlepšej úrovni bez Vás!

Rok 2014 Viac ako

700 000

ton kameniva sme dodali našim spokojným zákazníkom!

dakujeme

Používaním stránok prevádzkovaných FSTT s.r.o. dávate dobrovoľný súhlas s používanim cookies, ktoré nám pomáhajú skvalitniť naše služby. Viac informácií

Rozumiem