Spájame vaše cesty

Realizácie

Podieľali sme sa na dodávkach kameniva na viaceré významné projekty a stavby: 

 • Pozemné a líniové stavby
 • Cestné a železničné stavby
Pozemné a líniové stavby
 1. Baka - úprava Bakanského ramena rieky Dunaj
 2. Banská Belá - spevnené plochy
 3. Banská Štiavnica - zberný dvor odpadov
 4. Bardoňovo - kanalizácia
 5. Bernolákovo - IBV
 6. Bernolákovo - kanalizácia v obci
 7. Bratislav, Hydinárska ul. - IBV
 8. Bratislava - Decathlon
 9. Bratislava - lisovňa Volkswagen Slovakia a.s.
 10. Bratislava - logistic terminal areál Slovnaft a.s.
 11. Bratislava - obytný súbor Jégeho alej III. etapa
 12. Bratislava - Panorama City
 13. Bratislava - Pharos Bauhaus
 14. Bratislava - Pharos Decathlon
 15. Bratislava - prekládka inžinierskych sietí Zuckermandel
 16. Bratislava - rekonštrukcia priľahlých priestorov Anatomického ústavu LF UK
 17. Bratislava - revitalizácia Račianskeho amfiteátra
 18. Bratislava - rozšírenie montážnej haly Volkswagen Slovakia a.s.
 19. Bratislava - vedecký univerzitný park UK
 20. Bratislava – výrobný závod LDPE 4 areál Slovnaft a. s.
 21. Bratislava - WESTEND QUADRANT BRATISLAVA
 22. Bratislava, Černockého ul. - bytový dom
 23. Bratislava, Drotárska ul. - výstavba komunikáciií k bytovému domu
 24. Bratislava, Dvojkrížna ul. - bytový dom
 25. Bratislava, Gogoľova ul. - skládka
 26. Bratislava, Ihličnatá ul. - obsyp vodovodné potrubie
 27. Bratislava, Jasovského ul. - polyfunkčný súbor DOMINO
 28. Bratislava, Karpatské námestie – revitalizácia
 29. Bratislava, Miletičova ul. - polyfunkčný objekt
 30. Bratislava, Mlynská dolina - OC Kaufland
 31. Bratislava, Príkopová ul. - rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie
 32. Bratislava, Račianska ul. – bytový dom Light Park
 33. Bratislava, Račianska ul. – predajňa BILLA
 34. Bratislava, Radlinského ul. - vybudovanie IZ MH
 35. Bratislava, Rožňavská ul. - autoservis Danubia
 36. Bratislava, Rustaveliho ul. - bytový dom
 37. Bratislava, Šafárikovo námestie - nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor
 38. Bratislava, Stará Vajnorská ul. - oprava haly
 39. Bratislava, Staré Grunty - PO
 40. Bratislava, Starohájska ul. - prevádzková budova a areál
 41. Bratislava, Teslova ul. - bytový dom
 42. Bratislava, Údernícka ul. - bytový dom SEPTIMO
 43. Bratislava, Uhliská ul. - bytové domy Nové Šúty
 44. Bratislava, ul. Cintorínska - Nemocnica sv. Michala
 45. Bratislava, ul. Pri kríži - odvodňovacie koryto
 46. Bratislava, ul. Vlárska - bytový komplex
 47. Bratislava, Vlčie hrdlo - MESSER
 48. Bratislava, Vlčie hrdlo - trafostanica v areáli Slovnaft, a. s.
 49. Bratislava, Žižkova ul. - sanácia zosuvu
 50. Bratislava, Zlaté piesky - športové ihrisko v areáli
 51. Bratislava-Dúbravka, ul. Polianky - OC Kaufland
 52. Bratislava-Jarovce, Rusovce, Čunovo - odkanalizovanie obcí III. etapa
 53. Bratislava-Lamač - Bory Mall
 54. Bratislava-Nové Mesto - výstavba detského ihriska
 55. Bratislava-Petržalka - Južné mesto zóna C2 I. etapa
 56. Bratislava-Rača - vodovodné zásobné potrubie
 57. Bratislava-Rusovce - VILLA PARK
 58. Bratislava-Ružinov - predajňa a sklad Sconto
 59. Bratislava-Vajnory - OC Vajnoria
 60. Bučany - obnova Nyárioveskej kúrie
 61. Bučany, Hlavná ul. - výstavba chodníkov
 62. Budmerice - revitalizácia kaštieľa
 63. Bytča - zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
 64. Chorvátsky Grob - IBV
 65. Devínska Nová Ves, Istrijská ul. – revitalizácia komunikácie
 66. Divín - rekonštrukcia kaštieľa
 67. Dunajská Streda – showroom Motor-Car
 68. Dunajská Streda, Kračanská cesta - skladová hala Wertheim
 69. Dunajský Klátov - výstavba silážneho žľabu na hospodárskom dvore Búšľak
 70. Dvorníky - kanalizácia a ČOV
 71. Dvorníky - oprava ĽS brehového opevnenia
 72. Edelstal – rodinný dom
 73. Gabčíkovo - revitalizácia močiara Istragov
 74. Habovka - zabezpečovacie práce proti povodni
 75. Hurbanovo - rozšírenie stoky D, E, F, G, H, J
 76. Ivanka pri Dunaji - rozšírenie splaškovej kanalizácie
 77. Kalná nad Hronom - JE MOCHOVCE 3. a 4. blok
 78. Kamenica - kanalizácia v obci
 79. Kežmarok - revitalizácia centrálnej zóny mesta
 80. Košice – areal JUH I. a II. etapa
 81. Košice - IBV Červený Breh
 82. Košice - rekonštrukcia a prístavba Technickej univerzity
 83. Košice - rekonštrukcia bývalých kasární KULTURPARK
 84. Košice, Bardejovská ul. – predajňa Billa
 85. Košice, Komenského ul. - ROSA
 86. Košice, ul. Boženy Nemcovej - Technikom
 87. Košická Nová Ves - vila domy Panoráma V. a VI. etapa
 88. Kuchyňa - rekreačný objekt
 89. Lakšárska Nová Ves - regenerácia centrálnej zóny obce
 90. Limbach - regenerácia centrálnej zóny obce II. etapa
 91. Liptovská Teplá - kanalizácia a ČOV
 92. Liptovský Hrádok - zabezpečovacie práce proti povodni
 93. Malacky – SWEDSPAN kanalizácia
 94. Malé Leváre - revitalizácia centra obce
 95. Malinovo - obytný súbor TRI VODY
 96. Marcelová - odkanalizovanie obce
 97. Martin - centrum pre biomedicínu I. etapa
 98. Matúškovo - hala Jasplastik
 99. Mochovce - hasičská stanica
 100. Mochovce - informačné a tréningové centrum
 101. Modra, Dukelská ul. – predajňa Merkury Market
 102. Modra-Kráľová - dobudovanie kanalizácie a ČOV
 103. Nána - kanalizácia
 104. Ňárad – čerpacia stanica
 105. Neded - kanalizácia v obci
 106. Nitra - servisné a administratívne sídlo spoločnosti Kärcher
 107. Nová Dedinka - revitalizácia námestia
 108. Nová Dedinka - športové ihrisko
 109. Oravská Polhora - zabezpečovacie práce proti povodni
 110. Pezinok - Silvanium II. etapa
 111. Pezinok, Panská Alej - obytná zóna Rozálka
 112. Pezinok, Potočná ul. - rekonštrukcia pešej zóny
 113. Pezinok, Tehelná ul. - spevnené plochy bytového domu Garzoniera
 114. PKováčová - termálne kúpalisko Aquapark I. etapa
 115. Plavecký Štvrtok - areál Nafta a. s.
 116. Podtureň - kanalizácia v obci
 117. Rovinka - bytové domy Nové centrum
 118. Šaľa - dom sociálnych služieb
 119. Šaľa - výroba liadku amónneho Areál Duslo Šaľa
 120. Šamorín - HIPOARÉNA ŠAMORÍN
 121. Šamorín - hypermarket Ardis
 122. Šamorín - výrobný areál MEVIS Slovakia s. r. o.
 123. Šamorín - výstavba kotolne
 124. Šaštín-Stráže - splašková kanalizácia
 125. Senec – Goodman Hala C
 126. Senec - logistická hala DC7 PROLOGIS
 127. Senec - logistická hala s administratívou GW Senec II. etapa
 128. Senec - logistický projekt hala C
 129. Senec - materská škola
 130. Senica - multifunkčné ihrisko
 131. Senica - zlievareň
 132. Senica, Kaplinské pole - úprava zlievarenských a sklárskych pieskov
 133. Šenkvice - rodinný dom s 3 bytovými jednotkami
 134. Šenkvice - sanácia zosuvu na ceste III/619
 135. Siladice - oprava ĽS brehového opevnenia
 136. Skalica - detský domov
 137. Sládkovičovo - kanalizácia v obci
 138. Slovenský Grob - spevnené plochy
 139. Snina - DPS
 140. Spišská Nová Ves – CBA areál Maderas
 141. Stránske-Podháj - infraštruktúra pre IBV
 142. Štúrovo - odvedenie splaškových vôd
 143. Štúrovo – predajňa LIDL
 144. Šulekovo - hala na triedenie odpadu Marius Pedersen
 145. Šúrovce - oprava pravostranného brehu
 146. Svätý Jur - detské ihrisko
 147. Svit - regionálne centrum pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného materiálu
 148. Topoľčany, Bedzianska ul. - CBCE obchodná zóna Topoľčany II. etapa
 149. Trenčín - most na ceste I/61
 150. Trnava - City Arena
 151. Trnava – predajňa HYPERNOVA
 152. Trnava - RWLC retail warehouse
 153. Trnava - športový areál AŠK Slávia
 154. Trnava - tenisové kurty
 155. Trnava, Kamenný mlyn - IBV II. etapa
 156. Trnava, ul. G. Dusíka - pracoviská materiálového výskumu s laboratóriami
 157. Trnava, Veterná ul. - Arboria Park
 158. Turčiansky Peter - rekonštrukcia v obci
 159. Veľká Ida - hala IEE Sensing
 160. Veľké Lovce - polyfunkčný objekt
 161. Veľké Ripňany - kanalizácia v obci
 162. Vrbové - oceľový prístrešok MABONEX
 163. Vysoká pri Morave - revitalizácia centra obce
 164. Záborské – predajňa LIDL
 165. Záhorská Ves - náučný chodník v obci
 166. Zálesie - výstavba parkoviska
 167. Žiar nad Hronom - skládka odpadov
 168. Zuberec - zabezpečovacie práce proti povodni
 169. Župčany - areál Linak
Cestné stavby
 1. Banská Štiavnica, Akademická a Mierová ul. – rekonštrukcia komunikácii
 2. Bratislava, Sliačska ul. - rekonštrukcia a rozšírenie komunikácie
 3. Bratislava-Rusovce, Keltská ul. - miestna komunikácia
 4. Diaľnica D1 – úsek Fričovce - Svinia
 5. Diaľnica D1 - úsek Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka
 6. Diaľnica D1 - úsek Hubová - Ivachnová
 7. Diaľnica D2 - diaľničný most nad riekou Myjava
 8. Horovce - rekonštrukcia križovatky ciest II/507 a III/50741
 9. Komárno-Moča - cyklotrasa
 10. Kostolná pri Dunaji - komunikácia v obci
 11. Králová pri Senci - cyklistická komunikácia
 12. Lendak - rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci
 13. Lietavská Lúčka - rekonštrukcia komunikácií závodu CLL a. s.
 14. Nitra - nábrežná cyklotrasa Horné Krškany
 15. Nitra, ul. Chrenovská a Wilsonovo nábrežie - komunikácie
 16. Nová Dedinka - rekonštrukcia miestnej komunikácie
 17. Pezinok, ul. Laca Novomeského - rekonštrukcia komunikácie
 18. Pezinok, Záhradná ul. - rekonštrukcia komunikácie
 19. Pezinok-Pernek - štátna cesta II/503
 20. Prievidza, ul. Hollého, Králika, Bjornsona - rekonštrukcia komunikácii
 21. Rýchlostná cesta R1 – privádzač Nitra
 22. Rýchlostná cesta R2 – úsek Pstruša - Kriváň
 23. Rýchlostná cesta R2 - úsek Ruskovce - Pravotice
 24. Šenkvice - náučný chodník
 25. Veľké Kosihy - komunikácia
 26. Veľké Leváre, ul. K Jazeru, Priechodná - rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií
 27. Zvolen - rekonštrukcia a oprava miestnej komunikácie
Železničné stavby
Máme skúsenosti

Na trhu pôsobíme už viac ako 17 rokov. Korektne dodržujeme všetky vzájomné dohody a termíny a naše služby by neboli na najlepšej úrovni bez Vás!

Ceníme si Vašu dôveru

Ceníme si Vašu dôveru a budeme sa snažiť Vás aj naďalej presviedčať o tom, že Vaše rozhodnutie využívať kvalitné služby FSTT s kompletnou logistikou, bolo správne.

dakujeme